Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Burimet Natyrore e Kulturore, vetedija komunitare dhe demokracia vendore ne kufijte e mbijeteses

Arsyetimi i Propozimit (i përmbledhur)

Projekti ka te beje me shkaterrimin e burimeve natyrore e kulturore, pesimizmin e shoqerise, dhe degradimin e burimeve njerezore dhe demokracine ne kufijte e mbijetetese.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Zgjimi dhe rritja e vetedijes komunitare, per ruajtjen dhe miremenaxhimin e burimeve natyrore dhe te trashegimise kulturore per funksionimin e demokracise vendore dhe impaktin social-ekonomik.

1.      Rritja e vetedijes komunitare me gjitheperfshirje ne partneritet me grupet e synuara.

2.      Aktivizimi i komuniteteve per ekspertizen , monitorimin, plane e ide konkrete per synimin e projektit.

3.      Inkurajimi i diskutimeve, debateve, nismave e aksioneve konkrete per mbrojtjen e elementeve baze te demokracise.

Aktivitetet kryesore

1.      Takim me SHPPKK.

2.      Aktivitet me adm. e NJ.A. dhe kryepleqesite e fshatrave.

3.      Perzgjedhja e personave me reputacion (20 persona).

4.      Aktivitet me 4-5 shkolla te mesme dhe 10 shkolla 9-vjecare.

5.      Takimi me ekspertet, pergatitja e materialit + mediat.

6.       Dorezimi konkluzioneve, rezultateve ne Bashkite perkatese.

7.      Aktivitet per ngritjen e nje ambjenti muzeal natyror-historik.

8.      Takim me perfaqesues te gjithe grupeve.

9.      Vendosja ne terren e shenjave orientuese-shtigjet.

10.  Aktivitet me pranine e mediave me pjesmarrjen e aktoreve.

Rezultatet e pritshme

1.      Krijimi i rrjetit dhe vendosja e partneritetit.

2.      Perzgjedhja e individeve (20 persona ne terren) me performance te larte si dhe njohes te mire te situates.

3.      Aftesimi i komuniteteve, te vetedijshem per mbrojtjen e burimeve natyrore dhe marrjen e perfitimeve.

4.      Te kerkojne 30% nga taksa kombetare.

Përfituesit kryesorë

Do te perfitojne ne rritjen e vetedijes per shfrytezimin dhe ruatjen e pasurise natyrore nje popullsi prej 70.000 ne Rrethin Librazhd dhe 30.000 ne Bashkine Bulqize.

 

https://elbasaninews.tv/ne-rrezik-resurset-natyrore-ne-qarqet-elbasan-dhe-diber-ja-problematikat-kryesore/

 

 

Organizata Zbatuese: Pëllumb Gjini
Zona e zbatimit: Bashkia Bulqizë, Bashkia Librazhd
Dokumentat: Artikull_Mediatik.pdf
Kohëzgjatja: 6 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153