Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Indeksi i Konsumatorit Vendor!

Arsyetimi i Propozimit (i përmbledhur)

Propozimi ka për qëllim mbështetjen e zbatimit të politikave për mbrojtjen e konsumatorit në nivel vendor duke ndërthurrur ekspertizën teknike e ndërgjegjësimin/aktivizimin qytetar në kërkimin e të drejtave, si konsumator. Ndërgjegjësimi/Aktivizimi përfshin edhe gazetarët dhe OSHC në rritjen e dijes e llogaridhënies ndaj bashkive. Ekspertiza teknike e shprehur në disa produkte dhe fushata mediatike e organizuar për promovimin dhe ndërgjegjësimin qytetar do realizojë rritjen e pjesëmarrjes qytetare në vendim-marrje e rritjen e llogaridhënies ndaj bashkisë për të përmbushur detyrimet në kuadër të të drejtave konsumatore.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qëllimi: Të mbështesë zbatimin e politikave e legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit në nivel vendor për të arritur një cilësi më të mirë të jetesës për të gjithë qytetarët.

Objektivat specifikë të propozimit janë:

1.Advokimi për përmirësimin e kapaciteteve të bashkive/institucioneve të tjera dhe reagimin e tyre për zbatimin e legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit vendor;

2.Rritja e ndërgjegjësimit qytetarë, që të kenë kuptim të qartë e efikas të të drejtave të tyre, si konsumatorë e të nxiten të reagojnë kundrejt bashkive për të mbrojtur e përmbushur të drejtat e tyre;

3.Përmirësojë kapacitetet e OSHC-ve dhe medias në nivel vendor për të ndikuar në hartimin, monitorimin e vlerësimin e politikave dhe ofrimin e shërbimeve për konsumatorët.

Aktivitetet kryesore

 1. Metodologjia e Indeksit të Konsumatorit Vendor.
 2. Pasaportat e 61 bashkive për performancën e tyre.
 3. Tryezë me përfaqësues nga bashkitë, AMVV, KKQVQ, MFE, AKU, KMK, IShMT, ERRU.
 4. Sondazhi online për vlerësimin e njohurive/informacionin.
 5. Fushata mediatike “Konsumatori vendor”.
 6. Takime me përfaqësuesit e organizatave jofitimprurëse të shoqërisë civile.
 7. Trajnimi i 20 gazetarëve e 70 përfaqësuesve të shoqërisë civile.
 8. Hapja e një ZMK në bashki.
 9. Manuali “Konsumatori Vendor Reagon!”.
 10. Raporti për Indeksin e Konsumatorit Vendor.
 11. Tryeza përmbyllëse.

Rezultatet e pritshme

1.Përgatitja për herë të parë në Shqipëri e një sistemi renditje e vlerësimi krahasues me pikë mbi problematikat e arritjet për secilën bashki në mbrojtjen e konsumatorit. IKV do përdoret nga MFE në hartimin e Strategjisë së re për Konsumatorin në 2020. Hapja e të paktën një ZMK në bashkitë që nuk e kanë.

2.Ndërgjegjësimi i duhur i qytetarëve e numri i rritur i tyre të informuar për mbrojtjen e të drejtave, si konsumator.

3.Kapacitete të OShC-ve dhe medias të përmirësuara në monitorimin e politikave dhe shërbimet, në lidhje me të drejtat e konsumatorit. IKV do i shërbejë organizatave që veprojnë në mbrojtjen e konsumatorëve për llogaridhënie ndaj bashkive e për një qeverisje më të mirë vendore.

4. Ngritjen e një rrjeti OSHC-së të aftë për të reaguar për mbrojtjen e konsumatorëve dhe aktivizimin e qytetarëve.

5.Advokim për rritjen e kapaciteteve të institucioneve shtetërore që veprojnë në kuadër të mbrojtjes konsumatore.

Përfituesit kryesorë

Qytetarët; Përfaqësues të shoqërisë civile; Përfaqësuesit e bashkive; gazetarë.

 

Dalje mediatike ne kuader te projektit te mbeshtetur nga LA
https://portavendore.al/2020/07/17/bashkite-pa-zyra-per-mbrojtjen-e-konsumatorit-bashkite-u-delegojne-kompetencat-veterinereve/?

fbclid=I%C3%ABAR3v5fG9mi3nlXNQgUEi4M1T7aIjbTkXonQOIdZ%C3%8B6a3JAPeST4-c-bX__JE http://www.scan-tv.com/sondazhi-konsumatori-vendor-bashkite-nuk-kane-hapur-ende-zyrat/?

fbclid=I%C3%ABAR0xnmjXjgrrI%C3%8Bz8E7SEr64aB%C3%8BI2CtMofLbAR%C3%ABCB5fXvt_Ql6_xy5dtpxqc https://www.facebook.com/starplustelevision/videos/1060101804447888

 

 

Organizata Zbatuese: Qendra Konsumatori Shqiptar
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë, Bashkia Durrës, Bashkia Himarë, Bashkia Sarandë, Bashkia Elbasan, Bashkia Fier, Bashkia Shkodër, Bashkia Vlorë, Bashkia Korcë, Bashkia Kukës, Bashkia Lezhë, Bashkia Kamëz, Bashkia Pogradec, Bashkia Dibër, Bashkia Gjirokastër, Bashkia Kavajë, Bashkia Berat, Bashkia Krujë, Bashkia Vorë, Bashkia Lushnjë, Bashkia Malësi e Madhe, Bashkia Tropojë, Bashkia Has, Bashkia Fushë-Arrëz, Bashkia Pukë, Bashkia Vau Dejës, Bashkia Mirditë, Bashkia Mat, Bashkia Kurbin, Bashkia Klos, Bashkia Bulqizë, Bashkia Shijak, Bashkia Librazhd, Bashkia Peqin, Bashkia Rrogozhinë, Bashkia Divjakë, Bashkia Belsh, Bashkia Cërrik, Bashkia Prrënjas, Bashkia Gramsh, Bashkia Kucovë, Bashkia Ura Vajgurore, Bashkia Roskovec, Bashkia Patos, Bashkia Pustec, Bashkia Devoll, Bashkia Maliq, Bashkia Skrapar, Bashkia Polican, Bashkia Mallakastër, Bashkia Selenice, Bashkia Memaliaj, Bashkia Këlcyrë, Bashkia Përmet, Bashkia Kolonjë, Bashkia Libohovë, Bashkia Dropull, Bashkia Delvinë, Bashkia Finiq, Bashkia Konispol, Bashkia Tepelenë
Dokumentat: Metodologjia_Indeksit_te_Konsumatorit.pdfRaporti_Indeksit_te_Konsumatorit.pdfRaporti_mbi_te_dhenat_e_pyetesorit.pdfFletepalosja_nr._1.pdfFletepalosja_nr._2.pdfFletepalosja_nr._3.pdfFletepalosja_nr._4.pdf
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153