Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Pastrimin i tabanit të detit Jon

Arsyetimi i Propozimit (i përmbledhur)

Nisma e Luleve ka nisur ne muajin Tetor 2019 aksionet per pastrimin e Detit Jon.

Nga aktivitetet kane rezultuar qindra goma makinash, dhjetera mijera shishe, bidona plastike dhe kanace si dhe hekura inertesh ne fund te detit.

Kjo ndotje eshte me rrezik te madh per faunen dhe floren nenujore, si dhe shendetin e qytetareve qe pushojne ne Sarande apo konsumojne produkte deti nga Gjiri i Sarandes.

Vihet re qartesisht mungesa dhe nevoja per te krijua rnje strukture ne nivel vendor per kujdesjen e bregdeteve sa I takon pastrimit dhe mirembajties.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qellimi:

Imponimi I strukturave te Bashkise Sarande per te krijuar struktura te qendrueshme sa I takon pastrimit dhe mirembajties se detit Jon  si dhe shtrirja dhe implementimi I ketij modeli ne te gjitha bashkite e vendeve bregdetare dhe bregliqenore.

Objektivat specifike:

-          Ndergjegjesimi 134,000 banoreve te rrethit Sarande sa I takon nivleit te ndotjes se detit Jon dhe angazhimi I tyre ne pastrimit e tij.

-          Angazhimi I nxenesve te shkollave 9 –vjecare dhe 2 gjimnazeve te qytetit ne mbirembajtien e detit Jon si dhe krijimi I nje modeli per tu ndjekur ne afatgjate nga te gjithe brezat pas arrdhes sa I takon perkujdesit ndaj vijes Bregdetare. 

-          Angazhimi I qytetareve te rrethit Sarande per te marr masa per mbajtien paster te detit dhe krijimin e presionit te duhur qytetar  ndaj Bashkise Sarande per te krijuar strukturat e nevojshme per te kryer kete sherbim ne te ardhmen.

-          Transmentimi ne nje rreth me te gjere se Qyteti I Sarandes te modelit te krijuar sa I takon nevojes per mirembajtie te deteve dhe liqeneve ne Republiken e Shqiperise, duke perdorur shtypin e shkruar dhe Mediat Sociale dhe Mediat Vizive.

Aktivitetet kryesore

1.       10 Aktivitete zhytjeje.

2.       Workshop me nxenesit e shkollave per sensibilizim dhe ftese ne aktivitetet e pastrimit te detit prej tyre.

3.       Dokumentimi me ane te filmimeve , fotografimeve dhe pergatitjes se nje dokumentari permbledhes te te gjithe aktiviteteve

4.       Ekspozite me fotografi nga aktivitetet si dhe fakte te dokumentuara te ndotjes.

5.       Fushtata informuese dhe reklamuese para dhe pas aktivitetit nepermjet mediave sociale.

Rezultatet e pritshme

1.       Nxjerrjen gjate 10 aksioneve te 1000-2000 gomave dhe mbi 20 m3 mbetje urbane (kanace, bidona, shishe);

2.       Ndergjegjesimin e banoreve te Sarandes per ndotjen e detit Jon;

3.       Edukimin e femijeve dhe te rinjeve me dashurine per detin

4.       Krijimi i nje strukture te mirembajtjesve te detit (zhytes) prane Drejtorise se Sherbimit dhe Gjelberimit ne Bashkine e Sarandes ku te punesohen subjekte qe do te kene detyre te perditeshme pastrimin e tabanit te detit ne Gjirin e Sarandes;

5.       Marrja e vendimit nga ana e Keshillit Bashkiak Sarande per miretimin dhe alokimin e fondeve per kete struktue te re;

Përfituesit kryesorë

134 000 Banore te rrethit Sarande

250 000 pushues ne Sezonin Turistik

116 000 vizitore te tjere gjate nje viti kalendarik

Organizata Zbatuese: Nisma e Luleve
Zona e zbatimit: Bashkia Sarandë
Kohëzgjatja: 10 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153