Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Pleqëria ONLINE

Arsyetimi i Propozimit (i përmbledhur)

Analfabetizmi dixhital qe verehet ne moshen e trete shnderohet me kalimin e kohes ne nje problem ne rritje i cili izolon gjithnje e me shume kete grup te shoqerise nga zhvillimet teknologjike dhe dixhitalizimi ne progres i shume aspekteve ne jeten e perditshme.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qëllimi është që të perballemi me  analfabetizmin teknologjik që vërehet re në moshat e rritura dhe  ky grup i shoqërisë të mos e ndjej veten të izoluar nga zhvillimet e teknologjise.

Të trajnohen moshat nga 60 vjeç e lartë në përdorimin e kompjuterit, tabletit dhe smart phone. Të mësojnë të përdorin aplikacione si Skype, Whatsapp, Viber, messanger. Të hapin

e-mail dhe të familjarizohen me përdorimin e tij.

Te kontribuojme qe ky grup i shoqerise te zhvilloje   kapacitetet  per marrjen e sherbimeve elektronike nga njesia e qeverisjes vendore dhe qendrore. 

Aktivitetet kryesore

Gjate zhvillimit te projektit do publikojme ne  media nismen tone, do kemi takim me kryetarin e bashkise Himare dhe me  nxenesit e shkolles se mesme te qytetit.

Ne vazhdim do kryhen 14 takime me komunitetin  ne Himare, Dhermi, Iljaz, Qeparo, Borsh, Vuno. Gjate ketyre takimeve do kryhet  informimi dhe trajnimi I qytetareve ne mjetet dixhitale.

Rezultatet e pritshme

Pritet qe 210 persona nga mosha e trete te trajnohen ne perdorimin e mjeteve dixhitale

Përfituesit kryesorë

Qytetaret e moshuar te qytetit se Himares dhe te fshatrave se kesaj bashkie.

 

 

 

Organizata Zbatuese: Nikola Gjika
Zona e zbatimit: Bashkia Himarë
Kohëzgjatja: 6 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153