Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Qytete të sigurta për gratë dhe vajzat

Arsyetimi i Propozimit (i përmbledhur)

Projekti synon nxitjen e aktivizmit të vajzave dhe djemve për përmirësimin e sistemit të ndriçimit në lagjet numër 12 dhe 16. Mjeti kryesor me të cilin ato do të advokojnë është peticioni drejtuar Bashkisë Durrës, për përmirësimin e menjëhershëm të ndriçimit në zonë. Përmes Aleancës së Grave Këshilltare në Këshillin Bashkiak Durrës do të lobohet që zgjidhja e problemit të adresohet në buxhetin e Bashkisë Durrës. Takimet me komunitetin dhe diskutimet me gjimnazistët synojnë të nxisin raportimet e ngacmimeve seksuale në organet vendore dhe ligjzbatuese. Dokumentarët do të synojnë hulumtimin e situatës, evidentimin e përgjegjëzive institucionale, raportimin e rasteve të ngacmimeve sekusale, me qëllim advokimin tek pushteti vnedor me kërkesën për përmirësimin e menjëhershëm të sistemit të ndriçimit.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qëllimi i projektit është “Përmirësimi i sistemit të ndriçimit në lagjet nr.12 dhe nr.16, të Durrësit, duke i kthyer në hapësira të sigurta publike për komunitetin dhe kryesisht për vajzat e gratë.”

Objektivat specifikë:

1.      Informimi dhe nxitja e  komunitetit të të dy gjinive në lagjet numër 12 dhe 16, për të advokuar në zgjidhjen e problemit;

2.      Nxitja e llogaridhënies së anëtarëve të Këshillit Bashkiak për rastin dhe adresimin përmes tyre në buxhetin e bashkisë, për marrjen e masave;

3.      Ndërhyrje urgjente për përmirësimin e sistemit të ndriçimit në rrugën “Mujo Ulqinaku”, “Abaz Çelkupa” dhe “Hysen Kërtusha”, si edhe sugjerimin e rrugëve të tjera që paraqesin karakteristika të ngjashme.

Aktivitetet kryesore

Ø  Takime informale me komunitetin, 20 banorë (10f dhe 10m);

Ø  Takime në 4 gjimnazet e zonës së stadiumit

Ø  Krijimi i 3 video dokumentarëve dhe 5 shkrime gazetareske

Ø  Krijimi i një harte digjitale e cila pasqyron nivelin e ndriçimit në këto rrugë;

Ø  Nënshkrimi i një peticioni nga banorët me 300 firma

Ø  Projektimi i video-dokumentarëve në sheshin e Stadiumit, për të nxitur banorët e zonës të mbështesin nismën;

Ø  Takim me anëtaret e Aleancës së Grave në Këshillin Bashkiak

Ø  Bashkëpunimi me mediat lokale online dhe ato në rrjetet sociale, për raportimin e ngjarjes.

Rezultatet e pritshme

●       Ndërhyrje konkrete nga ana e Bashkisë Durrës për përmirësimin dhe instalimin e sistemit të ndriçimit në rrugët kryesore dhe dytësore të lagjeve 12 dhe 16.

●       Përmirësimin e cilësisë së jetës, duke u kthyer vonë nga puna, shkolla apo shëtitja, pa pasur nevojë të jesh i/e shoqëruar;

●       Rritjen e aktivitetit social të zones;

●       Rritja e sigurisë publike;

●       Uljen e aksidenteve në këto rrugë.

Përfituesit kryesorë

Numri i banorëve në këtë zonë arrin në 28860 banorë sipas të dhënave zyrtare të Bashkisë Durrës.

 

 

 

Organizata Zbatuese: Livia Kreko
Zona e zbatimit: Bashkia Durrës
Dokumentat: Analize_mbi_efektet_e_sociale.pdfBroshure_Informuese_copy_2.pdf
Kohëzgjatja: 6 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153