Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Lagja ime - Administratori i pallatit tim.

 

 

Arsyetimi i Propozimi

Zgjedhja e administratorit të pallati është një nga problemet më të mëdha që ka hapur konflikte të ndryshme për Administrimin e Bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit  për  mbarëvajtjen e jetës komunitare brenda komuniteteve të vogla të pallateve. Aktualisht në qytetin e Vlorës nuk ka Administrator pallatesh, pasi procesi i zgjedhjes së tyre nga komuniteti nuk është kuptuar dhe ka mungesë informacioni për detyrat e tij.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qëllimi

-Rritja e ndërgjegjësimit të banorëve për rëndësinë e zgjedhjes së Administratorëve të pallateve në bashkëpronësi, ndikon ndjeshëm në jetën e shëndetshme komunitare.

Objektivat specifike

-Inforimi dhe ndergjegjësimi i qytetareve për rëndësinë e zgjedhjes së Administratorit në pallatet me bashkëpronësi

-Pjesëmarrja dhe angazhimi i grave, vajzave dhe djemve në procesin e vendimarrjes si administratorë ose pjesmarrës në procesin e zgjedhjes së Administratorit

-Realizimi i zgjedhjes së Administratorëve në masën 80% në Rajonin nr 1 brenda një periudhe 8 mujore dhe shpërndarja e përvojës pozitive në të gjitha rajonet e tjera të qytetit.

Aktivitetet kryesore

1.      Takime informuese me banorë të banesave në bashkëpronësi

2.      Takime me kryetarët e njësive administrative sipas rajoneve

3.      Takime me përfaqësues të Pushtetit Vendor, Këshillit Bashkiak

4.      Cikël bisedash në studio për informimin e një komuniteti më të gjerë (banorë, grupet e interest, bashkëpronarë, përfaqësues të Pushtetit Vendor, specialistë juridik etj.)

5.      Spot sensibilizues për avantazhet që ka zgjedhja e Administratorit të pallatit

6.      Kronika televizive dhe radio për advokimin e informacionit në lidhje me procesin e zgjedhjes së administratorit në banesat me bashkëpronësi

Rezultatet e pritshme

1.      Sensibilizimi i të gjithë qytetarëve të Qytetit Vlorë, për mënyrën dhe funksionimin e ligjit[1]  mbi zgjedhjen e Administratorit në banesat me bashkëpronësi për të paktën në dy rajone

2.      Krijimi i Task-forcës nga Bashkia e Vlorës, për të ndjekur procesin e përzgjedhjes e funksionimit të Administratorit të pallateve me bashkëpronësi

3.      Zgjedhja e Administratorit në të paktën dy rajone

4.      Angazhimi i grave e vajzave, në këtë process

5.      Rritet numri i të punësuarve (punësohen administratorët e zgjedhur)

Përfituesit kryesorë

1.      Komuniteti i banesave me bashkëpronësi (Mirëmbajtja e ashensorëve, tarracave, depozitave të ujit, pompave të ujit, pastrimit të ambjenteve të përbashkëta, disiplinimit të mbeturinave, dezinfektim për tu mbrojtur nga insektet, brejtësit apo epidemitë. Krijimi i një fryme bashkëpunuese dhe respekti reciprok.)

2.      Pushteti Vendor (sepse krijohet një urë lidhëze ndërmjet Bashkisë dhe banorëve,  mirëmenaxhohen hapsirat e përbashkëta)

3.      Banesat në bashkëpronësi (ruhen strukturat e pallatave duke u mirëmbajtur dhe duke u përmirësuar në jetëgjatësnë e tyre e tyre.)

4.      Mjedisi (Mjedisë më i pastër duke u disiplinuar mbeturinat të cilat do të orjentohen më mirë nga Administratori i Pallateve)

5.      Kryetarët e rajoneve ( Administratoret e Pallatave do të jenë ndërmjetës të cilët do të orientojnë problemet për një zgjidhje të menjëhershme )

 

 

 

 

 

 

Organizata Zbatuese: Your Voice
Zona e zbatimit: Bashkia Vlorë
Dokumentat: Broshure_Informuese_1.pdfBroshure_Informuese_2.pdf
Kohëzgjatja: 10 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153