Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Një Pazar i Ri për Milotin

Arsyetimi i Propozimit 

Rikonceptimi  dhe ndërtimi I pazarit të ri të  Milotit,
përmirësimi I menjëhershem I kushteve higjeno-sanitare, garantimi I sigurisë dhe cilësisë ushqimore, rritja e kapacitetit të tregut dhe përmirësimi I kushteve te punës.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Qëllimi kryesor është ndëgjegjësimi I banorëve , tregtarëve, konsumatorëve dhe frekuentuesve të pazarit per te kerkuar nga bashkia Kurbin nje Pazar e treg të denjë dhe te sigurtë . Advokimi prane bashkise Kurbin per te paraqitur kerkesat e komunitetit per kete tematike.

Aktivitetet kryesore

–        Takime ballë per ballë për ndergjegjësim e blerësve, tregtarëve dhe komunitetit

–        Ankesë zyrtare drejtuar bashkisë

–        Takim me dyer te hapuara në bashki

–        Seminare informues për sigurinë dhe cilësinë ushqimore

–        Peticion

–        Shperndarje e informacionit për iniciativen tonë në media dhe rrjete sociale

–        Shperndarje e fletushkave informuese dhe ftuese

–        Vullnetrizëm nga grupi jonë për pastrimin e pazarit

–        Mbjellja e pemeve pergjate pazarit si nje shembull

–        Raport / studim statistikor qe do shkoje ne ndihme te bashkise Kurbin per rindertimin e pazarit te Milot ne baze te te dhenave te mbledhura nga nderveprimi ne komunitet.

Rezultatet e pritshme

–        Do arrijmë që kjo kauzë të vihet në vëmendjen e qeverisjes vendore, qytetarët të ndërgjegjësohen dhe të ngrenë zërin se bashku me ne.

–        Permes advokimit te futet ne planet e bashkise Kurbin konkretizimi i ndertimit te pazarit te ri te Milotit.

–        Finalizimi i këtij projekti do rriste mirëqënien e banorëve të Kurbinit dhe zonave perreth.

Përfituesit kryesorë

Te gjithe banoret e rrethit Kurbin por edhe zonave te tjera te veriut te cilet tregtojne apo jane kosumatore te produkteve te tregtuara ne pazarin e Milotit.

 

 

 

Organizata Zbatuese: Rinia për Ndryshim dhe Barazi Gjinore
Zona e zbatimit: Bashkia Kurbin
Dokumentat: Broshure_Informuese_copy_3.pdf
Kohëzgjatja: 7 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153