Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Qytetarë aktiv për monitorimin e ofrimit të shërbimeve publike vendore nëpërmjet “Teknikave të vëzhguesve të trajnuar”

Cover

Organizata Zbatuese: Shoqata e Kërkimeve Urbane (SHKU)
Zona e zbatimit: Bashkia Elbasan, Bashkia Belsh
Dokumentat: TVT_Factsheet.pdf
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153