Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Urbanizimi i lagjes

Arsyetimi i Propozimit:

Blloku me mbi 80 banesa private prane 7 Pallateve ne Ujin e Ftohte, po vuan mungesen e plote te infrastruktures dhe urbanizimit prej shume vitesh. Banoret jane shume te shqetesuar per situaten e keqe te lagjes, per tubat e care te ujit, per ndricimin e munguar, ujerat e zeza qe vershojne rrugeve etj. nderkohe qe gjendemi direkt mbas shetitores moderne turistike te LungoMare, me pak se 100 m distance.

Qëllimi dhe objektivat specifike:

Permiresimi i jetes se banoreve te lagjes sone nepermjet realizimit te urbanizimit.

Te realizojme endrren e banoreve per urbanizimin e lagjes nepermjet lobimit  dhe tubimeve te banoreve ndaj pushtetit vendor.

Aktivitetet kryesore:     

  • Peticion me banoret e lagjes.
  • Takime nga afer me pushtetaret lokale dhe vendore.
  • Shperndarje fletepalosjesh ne cdo shtepi.
  • Takime te zgjeruara me banoret e lagjes.
  • Mediatizim te aktiviteteve.
  • Tubime para bashkise.

Rezultatet e pritshme: 

  • Urbanizimi i lagjes sone.
  • Banore te aftesuar per te kerkuar te drejtat e tyre.
  • Te rinj qe rregullojne vendin e tyre

Përfituesit kryesorë:     

350 Banoret e lagjes “7 Pallatet” Uji i Ftohte

Organizata Zbatuese: Të rinjte për ndryshim
Zona e zbatimit: Bashkia Vlorë
Kohëzgjatja: 7 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153