Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Edukimi i fëmijëve mbi rëndësinë e procesit të riciklimit dhe ndarjes së mbetjeve në burim.

Titulli i Projektit të Propozuar

Edukimi i qytetarëve mbi rëndësinë e procesit të riciklimit dhe ndarjes së mbetjeve në burim.

Arsyetimi i Propozimit (i përmbledhur)

Prej vitesh infrastruktura e përpunimit të mbetjeve pothuajse nuk egziston në qytet. Si rezultat i ndryshimeve urbanistike dhe situatës së krijuar me rindërtimet, numri i koshave ku hidheshin mbetjet dhe pozicionet e tyre nuk janë më. Me pamjen e re urbanistike që po merr Shijaku, është e domodoshme që mbetjet urbane të ndahen që në burim për një qytet të pastër.

Qëllimi dhe objektivat specifike

Nëpërmjet realizimit të këtij projekti pritshmëria më e madhe është pregatitja e nxënësve dhe të rinjve për të ndikuar në përmirësimin e infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve urbane në burim nëpërmjet edukimit dhe lobimit pranë institucionit vendor.

Aktivitetet kryesore

1. Mbledhja e grupit të punës; 2. Hartimi i një marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë Shijak; 3. Trainimi i vullnetarëve nga sekretariati i këshillit bashkiak; 4. Seanca e informimit me nxënës klasa 1-5 në secilën shkollë; 5. Pjesëmarrja e grupit të vullnetarëve në mbledhjen e këshillit; 6. Veprimtari Praktike me nxënës klasa 1-5 në secilën shkollë; 7. Aktivitet masiv “Panairi i riciklimit”; 8. Pjesëmarrja e grupit të vullnetarëve në mbledhjen e këshillit; 9. Hartimi i kërkesës drejtuar pushtetit vendor dhe dorëzimi i saj pranë sekretariatit të këshillit bashkiak; 10. Takim i grupit të vullnetarëve me komisionin e ekonomik të këshillit bashkiak; 11. Pjesëmarrja e grupit të vullnetarëve në mbledhjen e këshillit. 12. Takim gjithëpërfshirës për prezantimin e rezultateve të projektit.

Rezultatet e pritshme

1.Edukimi i brezit të fëmijëve 6-10 vjeç që të riciklojnë.

2.Fuqizimi i të rinjve për tu aktivizuar në probleme komunitare dhe për të organizuar e dorëzuar një kërkesë drejtuar bashkisë.

3.Forcimi i marrëdhënieve qytetar-njësi vendore nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në mbledhjet e këshillit bashkiak.

4 Vendosja e koshave të mëdhenj të riciklimit në oborret e shkollave dhe parkun e qytetit nga bashkia.

Përfituesit kryesorë

Banorët e Bashkisë Shijak. (27.861 banojrë në qytet dhe rrethina) dhe në mënyrë specifike 9661 banorë të ndarë në tri lagje të mëdha; lagjia “Popullore”, lagjia “Kodër” dhe lagjia “Erzen”, nxënësit e shkollave: “Petrit Llaftiu”, “Lidhja Prizrenit”, “Muharrem Dollaku”

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

6 muaj

Zona e zbatimit të projektit

Bashkia Shijak

Grupi i punës

Anduana Shahini (Drejtuese), Shqipe Nerjaku (mësuese), Enirjeta Çarçani (mësuese), Fatbardh Kasa (mësues), Matilda Vora (lehtësuese), Xheni Vezi (lehtësues), vullnetarë.  

Organizata Zbatuese: Anduana Shahini
Zona e zbatimit: Bashkia Shijak
Kohëzgjatja: 6 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153