Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Përfshirja në inciativa qytetare që kanë të bëjnë me çështjet e ambjentit ku jetojmë.

Titulli i Projektit të Propozuar

Përfshirja në inciativa qytetare që kanë të bëjnë me çështjet e ambjentit ku jetojmë

Arsyetimi i Propozimit

 

Qëllimi dhe objektivat specifike

·         Te zgjojë vullnetarizmin rinor duke angazhuar të rinjtë dhe të rejat e qytetit Vau-Dejës në punën me komunitetin dhe mbrojtjen e mjedisit.

·         Nxitje e vullnetarizmit të disa të rinjëve të Qytetit tonë kryesisht studente dhe nxënës.

·         Përfshirja e sa më shumë banorëve të komunitetit tonë në pastrim.

·         Pastrimi i hapësirave publike kryesisht të 3 lagjeve të Qytetit dhe kryesisht zonës së bregut të liqenit pasi është zona më e vizituar nga banorët dhe të huajt

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

6 muaj

Zona e zbatimit të projektit

Në 3 lagjet e qytetit dhe në breg të liqenit Vau-Dejes

Grupi i punës

5 përsona nga 20 vullnetarë të përfshirë

Partnerët në projekt

Bashkia Vau Dejes dhe Famullia e Qytetit Vau-Dejes

Organizata Zbatuese: Xhoel Nikaj
Zona e zbatimit: Bashkia Vau Dejës
Kohëzgjatja: 6 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153