Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Raport Monitorimi, "Të rinjtë si agjentë ndryshimi në komunitet" – Bashkia Berat

Raport Monitorimi, "Të rinjtë si agjentë ndryshimi në komunitet" – Bashkia Berat

"Të rinjtë si agjentë ndryshimi në komunitet" është projekti që po zbatohet nga organzata New Briges në Bashkinë Berat qëllimi i të cilit është forcimi i demokracisë vendore në këtë bashki përmes pjesmarrjes dhe aktivizimit qytetar në periudhën para-elektore të zgjedhjeve vendore 2019.

Zbatuesit e projektit ndër objektivat e tyre kanë vendosur monitorimin e premtimeve elektorale të vitit 2015 në aspektin e mbështetjes për të rinjtë. Në mbyllje të fazës së parë të projektit organizata NeW Bridges Berat ka realizuar reportin e monitorimit për 5 muajt e parë të tij, raport të cilin e gjeni duke klikuar në link më poshtë.

Raport Monitorimi, realizuar në kuadër të projektit "Të rinjtë si agjentë ndryshimi në komunitet".

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #NeëBridges #TëRinjtëAgjentëNdryshimi

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153