Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

SA TË SIGURTA JANË KORSITË E BIÇIKLETAVE NË TIRANË? (RAPORT TEKNIK)

SA TË SIGURTA JANË KORSITË E BIÇIKLETAVE NË TIRANË? (RAPORT TEKNIK)

Xhenis Kryekurti

Xhenis Kryekurti është grantmarrëse e LevizAlbania në Thirrjen Nr.6. Ajo po synon të rrisë dhe përmirësojë sigurinë e korsive të bicikletave në kryqytet.

Xhenis ka zhvilliar disa fushata informuese në terren për qytetarët dhe ciklistat me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin që koristë e bicikletave janë të dedikuara për ciklistat dhe jo për këmbësorët apo edhe për mbajtjen e mjeteve të sigurisë nga vetë ciklistët. Fushata që janë shtrirë edhe në rrjetet sociale të projektit që Xhenis po zbaton.

Por për të advokuar për këtë kauze, e cila në kryeqytet vjen në një moment kur korsitë e bicikletave vetëm shtohen, Xhenis ka shkuar dhe më tej. Në bashkëpunim me ekspertin e mirënjohur të sigurisë rrugore Artur Sulce, ajo ka realizuar një studim dhe raport teknik mbi situacionin aktual të korsive të bicikletave, cilat janë rrisqet e këtyre korsive, rreziku që I kanoset përdoruesve të tyre sidomos në zonat e nxehta ku këto korsi kryqëzohen më automjet.

Raportin teknik të përgatitur në kuadër të këtij projekti mund ta lexoni duke klikuar në link më poshtë:

RAPORT TEKNIK I EKSPERTIT AUTO-TEKNIK MBI SIGURINË E KORISVE TË BIÇIKLETAVE NË BASHKINË TIRANË

Tags :

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153