Ekipi i LevizAlbania

Ekipi i LevizAlbania është i përbërë nga 10 pjesëtarë. Secili prej pjesëtarëve të ekipit ka një rol të rëndësishëm në funksionalitetin e zyrës dhe realizimin e objektivave të projektit. Përgatitja e tyre profesionale mbulon sektorë të shoqërisë civile, qeverisjes vendore, medias dhe komunikimit, financës, dhe drejtësisë. Më poshtë njihuni në detaje me stafin e projektit LevizAlbania.

Erton KASHTA

Erton KASHTA

Drejtor Ekzekutiv i Projektit
[email protected]

Elvin GJEVORI

Elvin GJEVORI

Zëvendës Drejtor i Projektit
[email protected]

Iris PANARITI

Iris PANARITI

Menaxhere e Granteve
[email protected]

Anahi MARTINEZ

Anahi MARTINEZ

Menaxhere e Monitorimit, Vlerësimit dhe Shoqërisë Civile
[email protected]

Juljan PAPAPROKO

Juljan PAPAPROKO

Menaxher i Granteve dhe Medias
[email protected]

Eriona KACELI

Eriona KACELI

Menaxhere e Granteve Individuale
[email protected]

Rezar BALLA

Rezar BALLA

Expert i Vizibilitetit dhe Komunikimit
[email protected]

Nevera OHRI

Nevera OHRI

Menaxhere e Financës
[email protected]

Ejona RADA

Ejona RADA

Oficere e Financës
[email protected]

Fjoralba ELINI

Fjoralba ELINI

Asistente e Projektit
[email protected]

Edmond KALAJA

Edmond KALAJA

Shofer

Nereida BAHOLLI

Nereida BAHOLLI

Sanitare

Një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC

Ky projekt zbatohet nga konsorciumi i organizatave: