Thirrjet për aplikime

Thirrja për
aplikime

Nr.7

Aplikimet janë mbyllur

Thirrja për
aplikime

Nr.6

Aplikimet janë mbyllur

Thirrja për
aplikime

Nr.5

Aplikimet janë mbyllur

Thirrja për
aplikime

Nr.4

Aplikimet janë mbyllur

Thirrja për
aplikime

Nr.3

Aplikimet janë mbyllur

Thirrja për
aplikime

Nr.2

Aplikimet janë mbyllur

Thirrja për
aplikime

Nr.1

Aplikimet janë mbyllur

Një projekt që synon të ketë një efekt katalizator për demokracinë vendore në Shqiperi

Ky projekt zbatohet nga konsorciumi i organizatave: