LEVIZALBANIA - THIRRJE PËR APLIKIME Nr. 8

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Nuk duhen përdorir shenja pikësimi, presje, viza, hapësira apo gërma por vetëm vlera numerike: psh '1000'
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Formatet e lejuara për ngarkimin e dokumentave janë:

1. PDF
2. Microsoft Word
3. JPEG (fotografi) Sistemi nuk pranon dokumenta në formate të tjerë dhe që tejkalojnë madhësinë 3 MB (megabyte)